Disclaimer

Inhoud van deze website. Deze website verstrekt informatie over thema's die tot doel hebben het toerisme in de Oostkantons van Belgiƫ te promoten.

De informatie die op deze website wordt verstrekt, geldt louter ter informatie. Wij stellen alles in het werk opdat de inhoud van deze website correct is en op regelmatige tijdstippen wordt bijgewerkt. TAO kan echter niet garanderen dat de inhoud van deze website precies, betrouwbaar, adequaat, volledig en up-to-date is. TAO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, zij het als gevolg van het zich toegang verschaffen tot dan wel het gebruik van deze website of de inhoud ervan.